KotisivuEettiset säännötKuvatLinkitYhteystiedot
 
 

Eettiset säännöt

Suomen vesi-  ja suksilentoyhdistys ry.

1. Yhdistyksen jäsen sitoutuu toiminnassaan vesi- ja suksikoneilla ottamaan huomioon ympäristön ja siinä elävien ihmisten tarpeet ja toiveet. Jokainen jäsen edustaa lentäessään kaikkia vesi- ja suksilentäjiä.

2. Yhdistyksen jäsen pyrkii kaiken aikaa minimoimaan lentotoiminnan aiheuttaman meluvaikutuksen lentoturvallisuuden mahdollistamissa rajoissa.

3. Yhdistyksen jäsen kehittää lentomenetelmiä ja suunnittelee lentonsa siten, että siitä aiheutuva muukin kuin meluhaitta on pienin mahdollinen eikä aiheuta naapureille kohtuutonta rasitusta.

4. Yhdistyksen jäsen lentää vain ollessaan psyykkisesti ja fyysisesti lentokelpoinen.

5. Yhdistyksen jäsen huolehtii matkustajien turvallisuudesta turvavälineitä ja -ohjeita noudattaen.

6. Yhdistyksen jäsen ottaa huomioon alueet, joissa toistuva lentotoiminta ei ole suotavaa, vaikka aluetta ei olisi laillisesti rajattukaan lentotoiminnalta.

7. Yhdistyksen jäsen ei saastuta ympäristöä lentotoiminnalla suoranaisesti eikä epäsuorasti. Poltto- ja voiteluaineiden käsittely on yhtä huolellista kuin leiriytymisjälkien siivous.

8. Yhdistyksen jäsen ottaa esimerkillisesti huomioon muun vesiliikenteen.

9. Yhdistyksen jäsen antaa avoimesti ja luotettavasti tietoa vesi- ja suksi-ilmailusta.

10. Yhdistyksen jäsen pyrkii kalustohankinnoissa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.

 
 
 
 
 
 
By: KatjaS.fi